Lions
Sydfalster
Lions Sydfalster   -   All rights reserved © 2015   -   Created by Servicelinket.dk
Donér penge til Lions Sydfalster
Hvis du har overskud i budgettet og ønsker at vise medmenneskelighed ved at støtte gode formål både lokalt, nationalt og internationalt, kan det gøres ved overførsel til vores konto, eller via MobilePay og Swipp.

Telefonnummer til brug for donation via MobilePay eller Swipp: Tel.: 50520601

Overførsel til konto: Reg.: 4386 Kontonr.: 3219434235

Anfør venligst flg. tekst på overførsel: Donalion